XIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-11-17

Zwołuję w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 19:00 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia nowego członka do Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Ślubowanie Radnego Janusza Kozłowskiego.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/29/2020 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2020.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo - rejon sądu przy ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku".
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie protestu dot. planów zabudowy działek przy ul. Powstania Listopadowego.
 10. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Informacja na temat projektu utworzenia konwentów makrodzielnicowych oraz zmian w statutach dzielnic.
 12. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego 2021.
 13. Komunikaty i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski

Aktualności

» Zarząd

Zapraszamy do składania propozycji dobudżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2021

2021-01-02 21:37

Zapraszamy do składania propozycji projektów do budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2021


Życzenia świąteczne i noworoczne

2020-12-23 09:57

Drodzy Mieszkańcy! Rada Dzielnicy Piecki-Migowo składa Wam najserdeczniejsze życzenia!


Zakup respiratorów ze środków Rad Dzielnic do gdańskich szpitali

2020-12-22 10:14

Dotarła do nas wiadomość, że zrealizowano już zakup respiratorów ze środków Rad Dzielnic do gdańskich szpitali


Kolęda z okienka Piecki-Migowo

2020-12-18 23:19

Koncert Kolęda z okienka Piecki-Migowo


XV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-12-14 18:58

Zwołuję w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 19:00 obrady XV sesji Rady Dzielnicy (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)


Warsztaty rysunkowe

2020-12-08 10:33

Zapraszamy na cykl warsztatów rysunkowych, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi wrażliwej obserwacji natury, dokonywania wyborów (kadrowania) i umiejętnego przenoszenia ich na płaszczyznę obrazu.


Choinka na Dzielnicy

2020-12-06 10:37

W najbliższą niedzielę 6 grudnia o godz. 16:00 będzie można posłuchać kolęd!
Być może już ok. godz. 15.30 przybędzie ... sami wiecie Kto
Paczki żywnościowe dla podopiecznych Zespoły Charytatywnego

2020-12-05 16:48

Jak co roku przed Świętami wpieramy najbardziej potrzebujących na Dzielnicy.