XIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-11-17

Zwołuję w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 19:00 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia nowego członka do Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Ślubowanie Radnego Janusza Kozłowskiego.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/29/2020 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2020.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo - rejon sądu przy ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku".
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie protestu dot. planów zabudowy działek przy ul. Powstania Listopadowego.
 10. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Informacja na temat projektu utworzenia konwentów makrodzielnicowych oraz zmian w statutach dzielnic.
 12. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego 2021.
 13. Komunikaty i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski

Aktualności

XIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-11-17 23:24

Zwołuję w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 19:00 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)


XIII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-09-03 22:04

Zwołuję w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Poli Gojawiczyńskiej 10)


Pchli Targ Dzielnicy Piecki-Migowo

2020-08-26 20:55

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zapraszają na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Muzyka na Dzielnicy Piecki-Migowo

2020-08-14 07:16

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzyka na Dzielnicy Piecki-Migowo


» Zarząd

Gry Parkowe na Orientację - Piecki-Migowo

2020-08-08 07:20


16 sierpnia 2020r. od godz. 9:30 zapraszamy na Rodzinne Gry Parkowe na OrientacjęBezpłatne zajęcia w Domu Sąsiedzkim Piecki-Migowo

Zarząd 2020-08-07 07:03

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki zaprasza na bezpłatne zajęcia współfinansowane ze środków Rada Dzielnicy Piecki-Migowo


Pchli Targ Dzielnicy Piecki-Migowo

Zarząd 2020-07-27 07:04

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo i GAK Winda zapraszają na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Muzyka na Dzienicy Piecki-Migowo

Zarząd 2020-07-15 18:10

Wspólnie z GAK Winda zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Piecki-Migowo na koncert gdańskich carillonów mobilnych: