Współpraca LWSM z Gdańską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego

2020-12-17

LWSM "Morena" wespół ze Klubem Seniora nawiązała współpracę z Gdańską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego.

LWSM "Morena" wespół ze Klubem Seniora nawiązała współpracę z Gdańską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze biorą udział w związanej ze stanem epidemii akcji wsparcia Seniorów, polegającej na pomocy w czynnościach życia codziennego wymagających opuszczenia swojego domu, takich jak realizacja recept, zakupy, wynoszenie śmieci czy wyprowadzanie pupila.
Zachęcamy do kontaktu z Gdańską Chorągwią ZHP pod podanym w ogłoszeniu poniżej numerem telefonu.