Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon ulic Piekarniczej i Lema"

Przewodniczący Rady 2021-10-05

Zachęcamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku" (nr 1851), który ma być w najbliższym czasie procedowany przez Radę Miasta Gdańska.

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo będzie opiniowała ww. projekt mpzp. Temu tematowi będzie poświęcone posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego (czwartek, 07.10.2021 r., godz. 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy) oraz XX sesja Rady Dzielnicy, której termin i porządek obrad zostanie przedstawiony wkrótce.

Dokumenty:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia planu (link)
  2. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia planu - rysunek (link)
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko (link)