Adresy poczty elektronicznej

Oficjalny adres mailowy Rady Dzielnicy Piecki-Migowo: piecki-migowo@gdansk.gda.pl