Radni o sobie - Rada Dzielnicy I kadencji

 Rafał Andrzejewski

Alicja Chorzelska - Pytlak

Mieszkanka LWSM Morena od 30 lat. 22 lata przepracowała w administracji państwowej i samorządowej, stąd zna zasady funkcjonowania Rady Miasta Gdańska i struktury Urzędu Miejskiego. Wykształcenie wyższe, chemik, współtwórczyni Wydziału Ochrony Środowiska UM. Przez 11 lat działała w Radzie Nadzorczej LWSM Morena, z czego 7 lat jako jej przewodnicząca. Zaangażowana w działalność społeczną skierowaną na kompromisowe rozwiązywania międzyludzkich problemów. W Radzie Dzielnicy pragnie się zająć głównie sprawami planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Piecki – Migowo z korzyścią dla mieszkańców.

 Andrzej Ciesielski

Posiadam wieloletnie doświadczenie samorządowe. W swojej karierze przez 8 lat byłem Radnym oraz Członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście w Krakowie. Byłem współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Małopolskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wspierającej mały
i średni biznes. Mam 63 lata z wykształcenia jestem konserwatorem zabytków. Z dzielnicą Piecki –Migowo jestem związany od 2009 roku. Widzę m.in. konieczność zadbania o lokalną infrastrukturę, czystość chodników i trawników – sam sprzątam po swoim psie -  oraz bezpieczeństwa na placach zabaw i na terenie dzielnicy. Tel: 694830274

 Halina Gostomska

 Bogusław Heger

 Barbara Jach

Na osiedlu Morena mieszkam od 1991 roku. Z wykształcenia jestem technikiem technologiem żywienia o specjalności żywienie zbiorowe. Nie należę do żadnej organizacji. Preferuję zdrowy i sportowy tryb życia. Bardzo lubię zwierzęta.Sprawy związane z nasza dzielnica są mi bardzo bliskie i chciałabym mieć wpływ poprzez stworzenie Rady na jakość życia mieszkańców.

 Maria Jagoda – Madalińska

Mieszkam na osiedlu Morena od roku 1979, zamężna matka czworga dorosłych dzieci, lekarz specjalista medycyny przemysłowej, społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Posiadam wieloletni staż pracy w placówkach służby zdrowia m. Gdańska oraz w zarządzaniu służbą zdrowia województwa pomorskiego - między innymi byłam lekarzem w "Przychodni Morena". Jestem aktywna i skuteczna w działalności zawodowej i społecznej. Kandydowałam do Rady Dzielnicy Piecki-Migowo, aby wspólnie zmieniać przyszłość mając odpowiednie przygotowanie do kompetentnego sprawowania funkcji radnego w naszej dzielnicy.

 Robert Janicki

W 1981 roku, jako pięcioletni chłopiec stałem się mieszkańcem Dzielnicy Piecki-Migowo.
Gdy podrosłem ukończyłem Uniwersytet Gdański na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Największy sukces to moje już dwuletnie małżeństwo. Na co dzień pracuję w firmie handlowej natomiast w wolnych chwilach spędzam czas z moją największą pasją, jaką jest muzyka i piłka nożna. Uważam, że Rada Dzielnicy jest szansą współdecydowania o tym, co najważniejsze dla naszej społeczności. Jestem otwarty na uwagi i sugestie mieszkańców i wierzę, że razem możemy mieć wpływ na skuteczne rozwiązywanie ważnych dla nas spraw.

 Beata Jankowiak

W dzielnicy Piecki-Migowo spędziłam swoje najmłodsze lata, chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 2, a w wolnym czasie bawiłam się na poligonie, gdzie dziś powstały piękne osiedla. Jestem studentką wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat udzielam się  społecznie. W radzie Dzielnicy chciałabym przede wszystkim mieć kontakt z mieszkańcami osiedla i w miarę możliwości rozwiązywać ich problemy.Priorytetem będzie dla mnie zagospodarowanie terenów zielonych, gdzie będą mogły  bawić się nasze dzieci, a także by osoby starsze miały swoje miejsce na popołudniowe spacery

 Jerzy Kreft

Mam 54 lata, jestem emerytem pracującym. Żonaty, z ponad 30-letnim stażem małżeńskim. Posiadam troje dorosłych i samodzielnych dzieci. Od ponad 30 lat mieszkam na dzielnicy Piecki-Migowo, w bloku należącym do wspólnoty mieszkaniowej, w której od 4 lat udzielam się społecznie, kierując Zarządem Wspólnoty. W Radzie Dzielnicy, chciałbym działać w komisjach tzw. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i działać na rzecz ogólnie pojętej poprawy życia na „dzielnicy”. Tel: 512326152

 Marian Leśków

Zamieszkały Gdańsk, Piecki – Migowo na osiedlu Morena. Lat 64 – żonaty, czworo dzieci. Obecnie na emeryturze wraz z żoną. Zainteresowania to sport oraz muzyka. Udzielam się społecznie na terenie naszego osiedla zajmując się wraz z sąsiadem ogródkiem wokoło bloku, w którym mieszkam. Jestem także od trzech kadencji delegatem na zebranie przedstawicieli LWSM Morena.Wykształcenie średnie – techniczne. 503002167

 Jakub Łaziński

Mieszkańcem dzielnicy Piecki-Migowo jestem od niedawna, a od trzech lat mieszkam i pracuję w Gdańsku. W mojej rodzinnej miejscowości Wodzisławiu Śląskim byłem radnym dzielnicy.Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem mam 29 lat, żonaty, ojciec 7 miesięcznej córki. Interesuję się energetyką odnawialną, ekonomią wolnorynkową oraz zagadnieniami proekologicznymi. W Radzie Dzielnicy pragnę działać na rzecz powstania żłobka, stworzenia „Zielonego Skweru” ogrodzonego, wyposażonego w plac zabaw, miejsca rekreacyjne i wybieg zwierzaków na wzór „Parku nad Strzyżą” we Wrzeszczu.

 Przemysław Malak

Mam 20 lat, wykształcenie średnie zdobyłem w IX Liceum Ogólnokształcącym. Obecnie jestem studentem historii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełnię funkcję starosty roku. Od urodzenia mieszkam w dzielnicy Piecki - Migowo, jej mieszkańcy mogą mnie znać jako lektora w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Od zawsze interesowałem się historią i polityką oraz lubiłem pracować społecznie. Wielokrotnie pełniłem funkcję gospodarza klasowego i działałem w samorządzie szkolnym. Byłem członkiem drugiej edycji Rady Młodych, organu doradczego gdańskiej Rady Miasta. Jako młody, ambitny, pełen pozytywnej energii student, pragnę działać dla dobra każdego mieszkańca Piecek-Migowa. Jestem administratorem strony internetowej Rady Dzielnicy. Tel 514524487   http://www.facebook.com/#!/Przemyslaw.Malak

  Kazimierz Mechowski

Jestem mieszkańcem Moreny od 31 lat. Całe życie zawodowe przepracowałem w Stoczni Północnej jako monter kadłubowy, a w ostatnich latach jako mistrz bezpośredniej produkcji.
W tym czasie ukończyłem wieczorowe Technikum Budowy Statków. Oprócz pracy zawodowej od początku interesowała mnie praca społeczna dla dobra zakładu, ludzi i osiedla na którym mieszkam. Bardzo dużo pracy społecznej poświęciłem budującej się Szkole Podstawowej nr 2 i Przedszkolu nr 84 na osiedlu. Brałem czynny udział w pracach społecznych na osiedlu. Za dotychczasową pracę zostałem odznaczony Krzyżami Zasługi.

 Ewa Ostapska

Jestem pracującą emerytką od 30 lat mieszkanka Dzielnicy Piecki-Migowo. Mam dwoje dorosłych i samodzielnych dzieci. Jestem Prezesem Gdańskiego Animalsa – Towarzystwa Pomocy Zwierzętom. Od zawsze społeczniczka.

 Romuald Piekarski

W dzielnicy Piecki – Migowo, wraz z rodziną, mieszkam od 2008 roku. Jestem nauczycielem akademickim, pracuję na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Gdańskim. Urodziłem się w 1954 roku, studiowałem w Poznaniu, Krakowie, staże naukowe odbywałem w Niemczech i Anglii. W styczniu 2011 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk filozoficznych na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem kilku stowarzyszeń naukowych, autorem dwóch książek, współautorem i redaktorem pięciu innych, opublikowałem ponadto kilkadziesiąt artykułów naukowych w języku polskim i angielskim oraz haseł w Encyklopedii Politycznej. W Radzie zajmuję się sprawami kultury, bezpieczeństwa, zdrowia oraz rekreacji. Polecam uwadze moją stronę na Facebooku: Er Pe http://www.facebook.com/

Daniela Szynszecka

Od 43 lat pracuję zawodowo w służbach finansowo-ekonomicznych, w tym od 36 lat
w spółdzielczości mieszkaniowej. Mieszkanką osiedla "Morena" jestem od 33 lat, a od zawsze zaangażowana w działalność społeczną na rzecz środowiska, w którym zamieszkuję. Posiadam umiejętność wsłuchiwania się w merytoryczne głosy mieszkańców. Tak więc; w Radzie Dzielnicy mogłabym swym działaniem przyczynić się do realizacji korzystnych rozwiązań , choćby części problemów istniejących w naszym otoczeniu .

 Ewa Świątek

Mieszkam na osiedlu Morena od 30 lat, jestem rencistką, matką dwóch dorosłych córek. Działam w Gdańskich Animalsach, gdzie jestem Członkinią Zarządu. Otwarta na pomoc mieszkańcom dzielnicy, między innymi nie obojętna na los ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.

 Florian Wojciechowski

Mieszkańcem Piecek-Migowa jestem od urodzenia czyli od 1951r . Wykształcenie średnie. Od 26 lat prywatny przedsiębiorca w branży morskiej, transport, handel export import. Założyciel, członek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od 2000r aktywnie działam społecznie w Spółdzielni Morena, w latach 2006-2010 P.R. Nadzorczej LWSM Morena Współzałożyciel Społecznego Komitetu Budowy wodociągu i utwardzenia ulicy Dolne Migowo, co zostało zrealizowane. W Radzie Dzielnicy - działania nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkół, zagwarantowanie wszystkim przedszkolakom miejsc w przedszkolach, działanie na rzecz zrównania fiskalnego członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z innymi mieszkańcami Gdańska ,racjonalna rozbudowa Naszej Dzielnicy. 501187457

 Halina Wojnicz

 Piotr Wysocki

Na osiedlu Morena w Dzielnicy Piecki – Migowo mieszkam niemalże od początku istnienia osiedla tj. od 1977 roku. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem. Pracę zawodową zaczynałem w Elektrociepłowniach Wybrzeże, a obecnie prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą energetyczną. Od momentu powstania idei stworzenia Rady Dzielnicy czynnie działam na rzecz jej powołania. Uważam, że w czasie trwania procesu „Humanizacji Osiedla” my mieszkańcy musimy aktywnie uczestniczyć kontrolując ten proces, ale również wskazując nasze bieżące i przyszłe potrzeby.

Aktualności

Koncert "Dzień Matki w blasku słońca i muzyki"

2024-05-21 09:18


Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”

2024-05-03 11:25

Wraz z Ojcowski Klub zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2023 roku.


Sprzątanie dzielnicy

2024-04-26 18:09

W dniu 27.04.2024 organizujemy coroczną akcję sprzątania dzielnicy:
➡️ zbiórka przed siedzią Caritas o godz. 10:30
➡️ po akcji wspólny grill 🔥
Zapraszamy!
Legenda o złotej kaczce - sperktakl

2024-04-24 08:59
XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Występ zespołu Cuarteto ReTango

2024-04-16 20:53

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie na występ zespołu Cuarteto ReTango 
Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!