Radni o sobie - Rada Dzielnicy I Kadencji

 Rafał Andrzejewski

Alicja Chorzelska - Pytlak

Mieszkanka LWSM Morena od 30 lat. 22 lata przepracowała w administracji państwowej i samorządowej, stąd zna zasady funkcjonowania Rady Miasta Gdańska i struktury Urzędu Miejskiego. Wykształcenie wyższe, chemik, współtwórczyni Wydziału Ochrony Środowiska UM. Przez 11 lat działała w Radzie Nadzorczej LWSM Morena, z czego 7 lat jako jej przewodnicząca. Zaangażowana w działalność społeczną skierowaną na kompromisowe rozwiązywania międzyludzkich problemów. W Radzie Dzielnicy pragnie się zająć głównie sprawami planów zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Piecki – Migowo z korzyścią dla mieszkańców.

 Andrzej Ciesielski

Posiadam wieloletnie doświadczenie samorządowe. W swojej karierze przez 8 lat byłem Radnym oraz Członkiem Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście w Krakowie. Byłem współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Małopolskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości wspierającej mały
i średni biznes. Mam 63 lata z wykształcenia jestem konserwatorem zabytków. Z dzielnicą Piecki –Migowo jestem związany od 2009 roku. Widzę m.in. konieczność zadbania o lokalną infrastrukturę, czystość chodników i trawników – sam sprzątam po swoim psie -  oraz bezpieczeństwa na placach zabaw i na terenie dzielnicy. Tel: 694830274

 Halina Gostomska

 Bogusław Heger

 Barbara Jach

Na osiedlu Morena mieszkam od 1991 roku. Z wykształcenia jestem technikiem technologiem żywienia o specjalności żywienie zbiorowe. Nie należę do żadnej organizacji. Preferuję zdrowy i sportowy tryb życia. Bardzo lubię zwierzęta.Sprawy związane z nasza dzielnica są mi bardzo bliskie i chciałabym mieć wpływ poprzez stworzenie Rady na jakość życia mieszkańców.

 Maria Jagoda – Madalińska

Mieszkam na osiedlu Morena od roku 1979, zamężna matka czworga dorosłych dzieci, lekarz specjalista medycyny przemysłowej, społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Posiadam wieloletni staż pracy w placówkach służby zdrowia m. Gdańska oraz w zarządzaniu służbą zdrowia województwa pomorskiego - między innymi byłam lekarzem w "Przychodni Morena". Jestem aktywna i skuteczna w działalności zawodowej i społecznej. Kandydowałam do Rady Dzielnicy Piecki-Migowo, aby wspólnie zmieniać przyszłość mając odpowiednie przygotowanie do kompetentnego sprawowania funkcji radnego w naszej dzielnicy.

 Robert Janicki

W 1981 roku, jako pięcioletni chłopiec stałem się mieszkańcem Dzielnicy Piecki-Migowo.
Gdy podrosłem ukończyłem Uniwersytet Gdański na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Największy sukces to moje już dwuletnie małżeństwo. Na co dzień pracuję w firmie handlowej natomiast w wolnych chwilach spędzam czas z moją największą pasją, jaką jest muzyka i piłka nożna. Uważam, że Rada Dzielnicy jest szansą współdecydowania o tym, co najważniejsze dla naszej społeczności. Jestem otwarty na uwagi i sugestie mieszkańców i wierzę, że razem możemy mieć wpływ na skuteczne rozwiązywanie ważnych dla nas spraw.

 Beata Jankowiak

W dzielnicy Piecki-Migowo spędziłam swoje najmłodsze lata, chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 2, a w wolnym czasie bawiłam się na poligonie, gdzie dziś powstały piękne osiedla. Jestem studentką wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat udzielam się  społecznie. W radzie Dzielnicy chciałabym przede wszystkim mieć kontakt z mieszkańcami osiedla i w miarę możliwości rozwiązywać ich problemy.Priorytetem będzie dla mnie zagospodarowanie terenów zielonych, gdzie będą mogły  bawić się nasze dzieci, a także by osoby starsze miały swoje miejsce na popołudniowe spacery

 Jerzy Kreft

Mam 54 lata, jestem emerytem pracującym. Żonaty, z ponad 30-letnim stażem małżeńskim. Posiadam troje dorosłych i samodzielnych dzieci. Od ponad 30 lat mieszkam na dzielnicy Piecki-Migowo, w bloku należącym do wspólnoty mieszkaniowej, w której od 4 lat udzielam się społecznie, kierując Zarządem Wspólnoty. W Radzie Dzielnicy, chciałbym działać w komisjach tzw. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i działać na rzecz ogólnie pojętej poprawy życia na „dzielnicy”. Tel: 512326152

 Marian Leśków

Zamieszkały Gdańsk, Piecki – Migowo na osiedlu Morena. Lat 64 – żonaty, czworo dzieci. Obecnie na emeryturze wraz z żoną. Zainteresowania to sport oraz muzyka. Udzielam się społecznie na terenie naszego osiedla zajmując się wraz z sąsiadem ogródkiem wokoło bloku, w którym mieszkam. Jestem także od trzech kadencji delegatem na zebranie przedstawicieli LWSM Morena.Wykształcenie średnie – techniczne. 503002167

 Jakub Łaziński

Mieszkańcem dzielnicy Piecki-Migowo jestem od niedawna, a od trzech lat mieszkam i pracuję w Gdańsku. W mojej rodzinnej miejscowości Wodzisławiu Śląskim byłem radnym dzielnicy.Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem mam 29 lat, żonaty, ojciec 7 miesięcznej córki. Interesuję się energetyką odnawialną, ekonomią wolnorynkową oraz zagadnieniami proekologicznymi. W Radzie Dzielnicy pragnę działać na rzecz powstania żłobka, stworzenia „Zielonego Skweru” ogrodzonego, wyposażonego w plac zabaw, miejsca rekreacyjne i wybieg zwierzaków na wzór „Parku nad Strzyżą” we Wrzeszczu.

 Przemysław Malak

Mam 20 lat, wykształcenie średnie zdobyłem w IX Liceum Ogólnokształcącym. Obecnie jestem studentem historii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełnię funkcję starosty roku. Od urodzenia mieszkam w dzielnicy Piecki - Migowo, jej mieszkańcy mogą mnie znać jako lektora w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Od zawsze interesowałem się historią i polityką oraz lubiłem pracować społecznie. Wielokrotnie pełniłem funkcję gospodarza klasowego i działałem w samorządzie szkolnym. Byłem członkiem drugiej edycji Rady Młodych, organu doradczego gdańskiej Rady Miasta. Jako młody, ambitny, pełen pozytywnej energii student, pragnę działać dla dobra każdego mieszkańca Piecek-Migowa. Jestem administratorem strony internetowej Rady Dzielnicy. Tel 514524487   http://www.facebook.com/#!/Przemyslaw.Malak

  Kazimierz Mechowski

Jestem mieszkańcem Moreny od 31 lat. Całe życie zawodowe przepracowałem w Stoczni Północnej jako monter kadłubowy, a w ostatnich latach jako mistrz bezpośredniej produkcji.
W tym czasie ukończyłem wieczorowe Technikum Budowy Statków. Oprócz pracy zawodowej od początku interesowała mnie praca społeczna dla dobra zakładu, ludzi i osiedla na którym mieszkam. Bardzo dużo pracy społecznej poświęciłem budującej się Szkole Podstawowej nr 2 i Przedszkolu nr 84 na osiedlu. Brałem czynny udział w pracach społecznych na osiedlu. Za dotychczasową pracę zostałem odznaczony Krzyżami Zasługi.

 Ewa Ostapska

Jestem pracującą emerytką od 30 lat mieszkanka Dzielnicy Piecki-Migowo. Mam dwoje dorosłych i samodzielnych dzieci. Jestem Prezesem Gdańskiego Animalsa – Towarzystwa Pomocy Zwierzętom. Od zawsze społeczniczka.

 Romuald Piekarski

W dzielnicy Piecki – Migowo, wraz z rodziną, mieszkam od 2008 roku. Jestem nauczycielem akademickim, pracuję na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Gdańskim. Urodziłem się w 1954 roku, studiowałem w Poznaniu, Krakowie, staże naukowe odbywałem w Niemczech i Anglii. W styczniu 2011 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk filozoficznych na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem członkiem kilku stowarzyszeń naukowych, autorem dwóch książek, współautorem i redaktorem pięciu innych, opublikowałem ponadto kilkadziesiąt artykułów naukowych w języku polskim i angielskim oraz haseł w Encyklopedii Politycznej. W Radzie zajmuję się sprawami kultury, bezpieczeństwa, zdrowia oraz rekreacji. Polecam uwadze moją stronę na Facebooku: Er Pe http://www.facebook.com/

Daniela Szynszecka

Od 43 lat pracuję zawodowo w służbach finansowo-ekonomicznych, w tym od 36 lat
w spółdzielczości mieszkaniowej. Mieszkanką osiedla "Morena" jestem od 33 lat, a od zawsze zaangażowana w działalność społeczną na rzecz środowiska, w którym zamieszkuję. Posiadam umiejętność wsłuchiwania się w merytoryczne głosy mieszkańców. Tak więc; w Radzie Dzielnicy mogłabym swym działaniem przyczynić się do realizacji korzystnych rozwiązań , choćby części problemów istniejących w naszym otoczeniu .

 Ewa Świątek

Mieszkam na osiedlu Morena od 30 lat, jestem rencistką, matką dwóch dorosłych córek. Działam w Gdańskich Animalsach, gdzie jestem Członkinią Zarządu. Otwarta na pomoc mieszkańcom dzielnicy, między innymi nie obojętna na los ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.

 Florian Wojciechowski

Mieszkańcem Piecek-Migowa jestem od urodzenia czyli od 1951r . Wykształcenie średnie. Od 26 lat prywatny przedsiębiorca w branży morskiej, transport, handel export import. Założyciel, członek Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni. Od 2000r aktywnie działam społecznie w Spółdzielni Morena, w latach 2006-2010 P.R. Nadzorczej LWSM Morena Współzałożyciel Społecznego Komitetu Budowy wodociągu i utwardzenia ulicy Dolne Migowo, co zostało zrealizowane. W Radzie Dzielnicy - działania nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkół, zagwarantowanie wszystkim przedszkolakom miejsc w przedszkolach, działanie na rzecz zrównania fiskalnego członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z innymi mieszkańcami Gdańska ,racjonalna rozbudowa Naszej Dzielnicy. 501187457

 Halina Wojnicz

 Piotr Wysocki

Na osiedlu Morena w Dzielnicy Piecki – Migowo mieszkam niemalże od początku istnienia osiedla tj. od 1977 roku. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem. Pracę zawodową zaczynałem w Elektrociepłowniach Wybrzeże, a obecnie prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą energetyczną. Od momentu powstania idei stworzenia Rady Dzielnicy czynnie działam na rzecz jej powołania. Uważam, że w czasie trwania procesu „Humanizacji Osiedla” my mieszkańcy musimy aktywnie uczestniczyć kontrolując ten proces, ale również wskazując nasze bieżące i przyszłe potrzeby.

Aktualności

Dni Otwarte Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo

Zarząd 2018-09-14 12:04

Zapraszamy w piątek i sobotę, 21-22 września! W programie m.in. prezentacja oferty Domu, inauguracja Klubu Młodego Seniora, darmowe korzystanie z siłowni, festyn, spacer historyczny po dzielnicy, tańce na trawie, przeglad amatorskich zespółów muzycznych. Szczegóły na plakacie.


Wielkie Grzybobranie 2018

Zarząd 2018-09-14 12:00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo w soboty, 29 września i 6 października, na bezpłatne wyjazdy na grzybobranie!


Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 2

Zarząd 2018-09-14 11:54

Zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę, 22 września 2018 r., w godz. 10.00-14.00 przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10.


Budżet Obywatelski 2019. Oddaj głosy na projekty do 24 września

Zarząd 2018-09-14 11:48

W poniedziałek, 10 września, tuż po północy, rozpoczęliśmy głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy, ci zameldowani i niezameldowani, mogą oddawać głosy do 24 września. W tym roku mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania blisko 20 milionów złotych. Z tej kwoty 15,855 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację projektów dzielnicowych, natomiast 3,964 mln złotych – na projekty ogólnomiejskie.


W weekend będzie można bezpłatnie otrzymać cebulki kwiatów ozdobnych

Zarząd 2018-09-14 11:44

Podczas dwóch miejskich imprez odbywających się w weekend w Gdańsku, będzie można otrzymać (bezpłatnie!) cebulki kwiatowe. To kolejne przekazywanie cebulek do nasadzeń jesiennych, które ma na celu zainspirowanie mieszkańców do ukwiecania najbliższego otoczenia miejsc zamieszkiwania: parapetów, balkonów, tarasów i ogródków przydomowych.


"Deptane po drodze", czyli spotkania z naszą najbliższą przyrodą

Zarząd 2018-07-24 00:54

Kiedyś każda gospodyni miała pęki ziół i słoiki ze smarowidłami na podorędziu na wszelki wypadek. Przywróćmy naukowo uzasadnioną wiedzę na temat najpospolitszych roślin leczniczych rosnących dookoła nas. Zapraszamy na serię spotkań pod tytułem "Deptane po drodze". Szczegóły na plakacie.


XXXI Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2018-06-12 20:04

Zwołuję w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.30 obrady XXXI Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Festyn przy ul. Nałkowskiej

Zarząd 2018-06-08 01:12

Zapraszamy na "Spotkanie po Sąsiedzku", które odbędzie się w sobotę, 9 czerwca 2018 r., w godz. od 12.00 do 16.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji "Sprawni Inaczej" przy ul. Nałkowskiej 6c.


Informacje

Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.


Gdańsk lubi jarmarki, jarmarki lubią Gdańsk. Najbliższy - już teraz, w ten weekend

Zarząd 2016-10-07 01:40

Zapraszamy na Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, Jarmark Rękodzieła i Rzemiosła, w ramach którego odbędą się między innymi bezpłatne zajęcia decoupage, muzyka na żywo, degustacje, kino 7D, fotobudka i wiele innych atrakcji.


Gdańscy seniorzy świętują cały miesiąc

Zarząd 2016-10-05 01:20

W Gdańsku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który na świecie obchodzony jest 1 października, świętowany jest nie jeden dzień, a cały miesiąc. Konsultacje medyczne, koncerty, wykłady, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i wiele więcej propozycji przygotowano w październiku właśnie z myślą o najstarszych mieszkańcach. Październik w Gdańsku należy do seniorów, a co czwarty mieszkaniec naszego miasta znajduje się w wieku emerytalnym.


Zgłoś swój przepis do Sąsiedzkiej książki kucharskiej! Nabór do 18 września

Zarząd 2016-09-06 11:08

Ostatniej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów towarzyszyła wyjątkowa publikacja - książka kucharska z przepisami sąsiadów i sąsiadek, którzy podzielili się swoimi popisowymi daniami obiadowymi, przekąskami, deserami, przetworami... W roku 2017 zostanie wydana druga edycja Sąsiedzkiej książki kucharskiej. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza wszystkich uczestników i uczestniczki GDS 2016 do zgłaszania swoich popisowych potraw!