Składy osobowe Komisji Rady Dzielnicy I kadencji

1. Komisja Rewizyjna

 • Kazimierz Mechowski - Przewodniczący

 • Daniela Szynszecka

 • Marian Leśków

 • Halina Wojnicz

 • Bogusław Heger

2. Komisja Samorządu, Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego

 • Jerzy Kreft - Przewodniczący

 • Robert Janicki

 • Romuald Piekarski

 • Maria Jagoda-Madalińska

 • Kazimierz Mechowski

3. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Dzielnicy

 • Rafał Andrzejewski - Przewodniczący

 • Przemysław Malak

 • Robert Janicki

 • Romuald Piekarski

 • Halina Gostomska

 • Bogusław Heger

4. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Ciesielski

 • Alicja Chorzelska - Przewodnicząca

 • Piotr Wysocki

 • Florian Wojciechowski

 • Beata Jankowiak

 • Halina Wojnicz

 • Ewa Ostapska

 • Ewa Świątek

 • Halina Gostomska

5. Komisja Strategii i Budżetu

 • Jakub Łaziński - Przewodniczący

 • Andrzej Ciesielski

 • Daniela Szynszecka

 • Florian Wojciechowski

6. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

 • Maria Jagoda-Madalińska - Przewodniczący

 • Ewa Świątek

 • Halina Gostomska

 • Ewa Ostapska

 • Romuald Piekarski

 • Jakub Łaziński

7. Komisja Współpracy z Radą Nadzorczą i Zarządem LWSM Morena

 • Daniela Szynszecka

 • Marian Leśków

 • Bogusław Heger

 • Romuald Piekarski

 • Rafał Andrzejewski