Forum Wolontariatu +50

2012-10-16

Zapraszamy

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Instytutem Kultury Miejskiej oraz Wojewodą Pomorskim z przyjemnością zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby po 50 roku życia do udziału w Forum Wolontariatu 50+ organizowanym w ramach podsumowania dwuletniego projektu "Wolontariat 50+. Pomorskie - razem w działaniu!" 

 

23 października 2012 (wtorek), godz. 10.45 – 16.00

 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe  Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER ul. Lęborska 3b, Gdańsk-Przymorze

 Uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne prosimy o rejestrację do dnia 20 października 2012.

Formularz dostępny jest na stronie www.siezrobi.org  

Kontakt: fundacja@siezrobi.org

 Program:10.15 – 10.45 Rejestracja uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

 10.45 – 11.00 Otwarcie konferencjiMonika Popow, Agnieszka Kaim – Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” Beata Tokarewicz, Paula Adamska – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” Małgorzata Sworobowicz - Kempa – Biuro Wojewody Pomorskiego Moderacja – Agata Chruszcz 

11.00 – 11.45 Wprowadzenie do wolontariatu 50+ - od inicjatyw lokalnych do wolontariatu metropolitalnego Wolontariat seniorów, projekty międzypokoleniowe i możliwości ich finansowania Paweł Buczyński - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Wolontariat jest dla każdego! Projekt „Wolontariat 50+. Pomorskie – razem w działaniu!" jako inicjatywa międzypokoleniowa Monika Popow - Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!"/Uniwersytet Gdański 

11.45 – 12.45 Dobre praktykiSeniorzy (w akcji): od projektu do stowarzyszeniaWiesław Siemiński - Stowarzyszenie Seniorów „Starsi”, Gdańsk Międzynarodowy wolontariat seniorów – doświadczenia z polsko-włoskiego projektu "Love, peace and... voluntary service" (“Miłość, pokój i... wolontariat”)Iwona Sławińska - Stowarzyszenie Aperto, Koszalin Rola i działania wolontariuszy 50+ w BelgiiJean Paul de Rudder - International Cooperation Christelijke Mutualiteit, Belgia 

12.45 – 13.15 Przerwa na poczęstunek

 13.15 – 14.25 Open space - dyskusje w podgrupach MoŜliwość dopytania gości w nieformalnej atmosferze o konkretne rady i wskazówki. Wymiana doświadczeń. 

14.25 – 14.50 Przerwa na poczęstunek 14.50 – 16.00 Metropolitalne Targi Wolontariat

 

Forum Wolontariatu 50+. Formularz zgłoszeniowy

 

23 października 2012 (wtorek), godz. 10.45 -16.00

 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

ul. Lęborska 3b, Gdańsk-Przymorze

 

Szczegółowy program: www.siezrobi.org

 

Organizacja/instytucja biorąca udział w Forum:

Nazwa

 

 

Adres

 

 

Telefon

 

Email

 

Strona www

 

Profil działalności

 

 

 

 

Osoba/osoby reprezentujące organizację/instytucję podczas Forum:

Imię i nazwisko

 

E-mail

 

Telefon

 

Imię i nazwisko

 

E-mail

 

Telefon

 

 

Deklarujemy udział:

Wyłącznie w części konferencyjnej Forum w godz. 10.45 – 14.50

 

 

W części konferencyjnej Forum w godz. 10.45 – 14.50

i w Metropolitalnych Targach Wolontariatu 50+ w godz. 14.50 – 16.00

 

 

 

Metropolitalne Targi Wolontariatu 50+ to okazja do zaprezentowania swojej organizacji/instytucji wśród osób po 50 roku życia zainteresowanych wolontariatem i zdobycia nowych wolontariuszy.

Organizacje/instytucje prezentujące się na targach prosimy o przyniesienie materiałów promujących organizację – ulotek, zdjęć, broszur, publikacji etc.

 

Organizator zapewnia miejsce na prezentację materiałów. Przygotowanie stoiska leży po stronie organizacji/instytucji podczas przerwy na poczęstunek w godz. 14.25 – 14.50.

 

 

Publikacja pokonferencyjna:

Organizacje/instytucje uczestniczące w Forum będą mieć pierwszeństwo w otrzymaniu drukowanej wersji bezpłatnego poradnika na temat wolontariatu 50+. Czy są Państwo zainteresowani otrzymaniem publikacji?

 

TAK

 

NIE

 

Jeśli tak, prosimy o podanie adresu do wysyłki:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Czy mają Państwo szczególne potrzeby, np. związane z poruszaniem się, które powinniśmy uwzględnić przy organizacji Forum?

 

 

Uwagi

 

 

 

 

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” dla potrzeb organizacji konferencji i targów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926).

 

 

………………………………………….

Data i podpis

 

 

Prosimy o odesłanie elektronicznej wersji formularza do dnia 20 października 2012 na adres e-mail fundacja@siezrobi.org

 

  

Aktualności

Koncert "Dzień Matki w blasku słońca i muzyki"

2024-05-21 09:18


Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”

2024-05-03 11:25

Wraz z Ojcowski Klub zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2023 roku.


Sprzątanie dzielnicy

2024-04-26 18:09

W dniu 27.04.2024 organizujemy coroczną akcję sprzątania dzielnicy:
➡️ zbiórka przed siedzią Caritas o godz. 10:30
➡️ po akcji wspólny grill 🔥
Zapraszamy!
Legenda o złotej kaczce - sperktakl

2024-04-24 08:59
XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Występ zespołu Cuarteto ReTango

2024-04-16 20:53

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie na występ zespołu Cuarteto ReTango 
Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!