Zostań Fundraiserem

2012-11-08

Informacja dla seniorów

 

Już pod koniec roku 14 seniorów oraz 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie miało szansę na zdobycie bardzo poszukiwanego na naszym rynku zawodu Fundraisera.

 

Polskie Stowarzyszenie  Fundraisingu rozpoczyna rekrutację na szkolenia podczas, których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Działanie jest innowacyjnym przedsięwzięciem z uwagi na fakt, iż planowane zajęcia oparto na standardach kształcenia fundraiserów przyjętych przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA) oraz Międzynarodową Deklaracją Zasad Etycznych w Fundraisingu. Ponadto w trakcie części teoretycznej zajęć razem z seniorami będą także kształceni ich przyszli opiekunowie – osoby z organizacji przyjmujących wolontariuszy. Organizacja procesu szkoleniowego w grupach łączonych (seniorzy i opiekunowie) z jednej strony przygotowuje opiekunów dla osób starszych, którzy będą pomagać podczas angażowania się w sektor obywatelski, a z drugiej strony wpływa na integracje międzypokoleniową. Wykorzystuje aktywne/dwustronne uczenie się pokoleń – senior od osoby młodszej jak i osoba młodsza od seniora wykorzystując jego „mądrość życiową”.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe i spełniają łącznie następujące kryteria rekrutacji:

 

Seniorzy

·  osoby w wieku powyżej 60 lat,

·  zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego lub wielkopolskiego,

·  gotowi do podjęcia wolontariatu w sektorze pozarządowym,

 

Opiekun wolontariusza

·  osoby w wieku do 60 lat,

·  zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego lub wielkopolskiego,

·  członkowie, wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego lub wielkopolskiego,

·  zajmujący określone stanowisko w organizacji – preferowane będą osoby, które zajmują się bezpośrednio pozyskiwaniem środków na działalność organizacji,

·  posiadający motywację do uczestnictwa jako opiekun w FLP.

 

Do projektu można się zgłosić na 3 sposoby:

·  osoba w wieku do 60 lat – przedstawiciel organizacji pozarządowej - zgłasza się jako potencjalny opiekun wolontariusza – osoba taka w uzgodnieniu ze swoją organizacją typuje Seniora, który razem z nią uczestniczy w procesie edukacji

·  osoba w wieku powyżej 60 lat – Senior – zgłasza się z własnej inicjatywy po uprzednim wytypowaniu dla siebie organizacji, w której odbędzie wolontariat

·  organizacja zgłasza swojego przedstawiciela oraz Seniora, którzy razem uczestniczą w procesie edukacji 

 

Oferowane formy wsparcia

 

Zajęcia będą odbywały się w grupach 28-osobowych (14 seniorów + 14 opiekunów) w systemie 3 zjazdów dwudniowych (w dniach następujących po sobie) w okresie od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r.

 

Zajęcia obejmować będą następującą tematykę:

1.     Specyfika Trzeciego Sektora i podstawy fundraisingu

2.     Metody fundraisingowe

3.     Strategie w fundraisingu oraz wizerunek organizacji

 

Trenerzy projektu Fundraising łączy pokolenia, to doświadczeni szkoleniowcy Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którzy swoją wiedzę na temat fundraisingu czerpią przede wszystkim z codziennej pracy w organizacjach pozarządowych

 

 

Po zakończeniu udziału w zajęciach teoretycznych każdy z Seniorów odbędzie 3 miesięczny wolontariat w wytypowanych organizacjach pozarządowych.

Każdy wolontariusz będzie miał przydzielonego opiekuna – osobę, która od początku uczestniczyła z danym uczestnikiem w procesie szkoleniowym.

 

Dodatkowo wszyscy Seniorzy - uczestnicy projektu Fundraising łączny pokolenia wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu organizowanej w 2013 r.

 

 

Rekrutacja do projektu "Fundraising łączy pokolenia" trwa do 20 listopada 2012 r.

 

 

Osoba zainteresowana musi złożyć w biurze projektu podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem projektu.

Wszystkie dokumenty dostępne są w załączeniu oraz są do pobrania na stronie http://fundraising.org.pl/dzialalnosc/projekt-dla-seniorow/

 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych może nastąpić:

·  osobiście w biurze projektu, 

·  poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura projektu (decyduje data wpływu do biura projektu),

·  poprzez przesłanie pocztą e-mail podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail flp1@fundraising.org.pl (wpisując w tytule: dokumenty rekrutacyjne FLP).

 

Informujemy, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

 

 

Dokładne informacje na temat projektu "Fundraising łączy pokolenia" udziela realizator projektu:

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

31-009 Kraków, ul. Szewska 20/4

tel./fax 12 423 80 07

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

 

 

--

Z poważaniem

Justyna Narodowiec

 

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków

tel./fax 12 423 80 07

Aktualności

Koncert "Dzień Matki w blasku słońca i muzyki"

2024-05-21 09:18


Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”

2024-05-03 11:25

Wraz z Ojcowski Klub zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2023 roku.


Sprzątanie dzielnicy

2024-04-26 18:09

W dniu 27.04.2024 organizujemy coroczną akcję sprzątania dzielnicy:
➡️ zbiórka przed siedzią Caritas o godz. 10:30
➡️ po akcji wspólny grill 🔥
Zapraszamy!
Legenda o złotej kaczce - sperktakl

2024-04-24 08:59
XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Występ zespołu Cuarteto ReTango

2024-04-16 20:53

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie na występ zespołu Cuarteto ReTango 
Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!