Konsultacjie Strategii 2030

Florian Wojciechowski 2015-02-27

W załączeniu przesyłam maila dot. STRATEGII ROZWOJU MIASTA GDAŃSK 2030 PLUS. Proszę o przekazanie go jak najszerszej grupy odniorców, m.in. byłym radnym jednostek pomocniczych oraz kandydatom na radnych dzielnic – jeżeli mają Państwo z nimi kontakt.

 

Z góry serdecznie dziękuję.

Fllrian Wojciechowski


 


Szanowni Państwo
,

Kontynuując otwartą debatę na rzecz kształtowania trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska - Pana Pawła Adamowicza, zapraszamy do włączenia się w proces formułowania zapisów Programów Operacyjnych, które stanowić będą kluczowy instrument wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Cykl warsztatów poświęconych określeniu celów i działań w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych odbędzie się pomiędzy 9 a 24 marca 2015 roku, a ich szczegółowy harmonogram przekazujemy w załączeniu

Warsztaty poświęcone zostaną wyznaczaniu celów i działań w dziewięciu strategicznie istotnych obszarach życia Miasta. Więcej informacji na temat poszczególnych Programów Operacyjnych oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod adresem http://www.gdansk.pl/strategia

Państwa zaangażowanie niewątpliwie pozwoli pogłębić refleksję dotyczącą planowania przedsięwzięć i inicjatyw prowadzących do jak najpełniejszego wykorzystania szans rozwojowych Gdańska.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Roboczy ds. opracowania Programów Operacyjnych