Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo kadencji 2015-2019

Zarząd 2015-09-11

Skład Zarządu II Kadencji:

 

Decyzją Radnych Dzielnicy Piecki-Migowo II kadencji Zarząd działa w 4-osobowym składzie:

 

Jerzy Kreft - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

tel: 697-623-050

mail: j.kreft@gazeta.pl

 

Przemysław Dawid Malak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

tel: 514-524-487

mail: przemyslawek111@wp.pl

 

Waldemar Niedziałek - Członek Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

 

Mateusz Zakrzewski - Członek Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo