Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

Zarząd 2017-01-24

Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic w dniu 11.01.2017 r.

Dyskusja i wolne wnioski

Agnieszka Bartków, Rada Dzielnicy Orunia-św.Wojciech-Lipce - wniosek o zmianę podziału administracyjnego miasta i powołanie komisji w tej sprawie.

Odp.: Paweł Kordowski - prośba o zgłoszenie tego tematu jako wniosek na kolejne spotkanie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

Piotr Lachowski, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice - prośba o omówienie na Kolegium regulaminu opłat dla Rad Dzielnic korzystania z obiektów sportowych.

Krzysztof Nowotarski, Rada Dzielnicy Kokoszki - prośba o zaproszenie Zarządu Dróg i Zieleni oraz Straży Miejskiej na kolejne Kolegium w celu omówienia kwestii odśnieżania chodników.

Przemysław Malak, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo - prośba do innych Rad Dzielnic o podejmowanie uchwał w sprawie przekazywania kwot pozostałych w budżecie obywatelskim po wyborze projektów dzielnicowych do Rad Dzielnic.

Przedstawienie informacji nt. Systemu Informacji Miejskiej - Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni, Małgorzata Kolesińska

Podczas prezentacji przedstawiona została historia i założenia obecnie funkcjonującego Systemu Informacji Miejskiej. Pani M. Kolesińska poinformowała także o trwających w jej dziale pracach nad odświeżeniem SIM-u (który początek miał 2005 r.) bądź też całkowitej zmianie oznaczeń. Prawdopodobnie w lutym koncepcja zmian zostanie przedstawiona prezydentowi Adamowiczowi. Radni opowiedzieli się w większości za pozostawieniem obecnego kształtu SIM-u, jednak z podjęciem prac nad uaktualnieniem nazewnictwa zgodnie z choćby podziałem administracyjnym Gdańska.

Gminny Program Rewitalizacji - Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, Barbara Zgórska

Przedstawiony został harmonogram prac na najbliższe miesiące dotyczący prac nad pozyskaniem dofinasowania od Marszałka Województwa Pomorskiego. Niezbędne jest przyspieszenie przygotowań: przeprowadzenie koniecznych uzgodnień, podpisanie umów i przerowadzenie konsultacji tak, by na kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjąć niezbędne dokumenty. Konsultacje społeczne będą prowadzone w lutym br.

Wszystkie materiały dotyczące przeprowadzenia konsultacji oraz współpracami z Radami Dzielnic zostaną do końca stycznia przedstawione przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz przekazane do Rad Dzielnic, w których prowadzona będzie rewitalizacja.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek

W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad dokumentem porządkującym wygląd przestrzeni lokalnych w Gdańsku. W pierwszej kolejności standardy wyglądu przestrzeni przygotowywane są dla dzielnic objętych rewitalizacją, następnie sukcesywnie dokument będzie obejmował kolejne dzielnice miasta. Prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego miesiąca. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska poprosiła radnych, by brali po uwagę wypracowane założenia w kontekście choćby projektów składanych do budżetu obywatelskiego.

Przygotowała: Sylwia Betlej

Aktualności

Pchli Targ Piecki Migowo

2021-07-14 07:52

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


XIX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-06-23 16:54

Zwołuję w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 18:00 obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w salce konferencyjnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Myśliwska 25)


Pchli Targ Piecki Migowo

2021-06-21 08:46

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Pchli Targ Piecki Migowo

2021-05-16 19:22

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Rodzinne Podchody 30.05.2021

2021-05-12 07:32

Zapraszamy na RODZINNE PODCHODY PIECKI-MIGOWO

30.05.2021 - start i meta plac przy ulicach Bulońska/Powstania Styczniowego

na terenie Pchlego Targu


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2020 roku.


Zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021

Przewodniczący Rady 2021-04-08 15:44

Przedstawiamy zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021, które wpłynęły do Rady Dzielnicy wraz z informacją, które zostały zaakceptowane podczas ostatniej sesji.


Wielkanoc 2021

2021-04-02 23:35

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i nadziei.

Niech ten czas będzie okresem wzajemnej życzliwości, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodadzą nam otuchy

i pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności.

Radni Dzielnicy Piecki-Migowo