Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

Zarząd 2017-01-24

Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic w dniu 11.01.2017 r.

Dyskusja i wolne wnioski

Agnieszka Bartków, Rada Dzielnicy Orunia-św.Wojciech-Lipce - wniosek o zmianę podziału administracyjnego miasta i powołanie komisji w tej sprawie.

Odp.: Paweł Kordowski - prośba o zgłoszenie tego tematu jako wniosek na kolejne spotkanie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

Piotr Lachowski, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice - prośba o omówienie na Kolegium regulaminu opłat dla Rad Dzielnic korzystania z obiektów sportowych.

Krzysztof Nowotarski, Rada Dzielnicy Kokoszki - prośba o zaproszenie Zarządu Dróg i Zieleni oraz Straży Miejskiej na kolejne Kolegium w celu omówienia kwestii odśnieżania chodników.

Przemysław Malak, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo - prośba do innych Rad Dzielnic o podejmowanie uchwał w sprawie przekazywania kwot pozostałych w budżecie obywatelskim po wyborze projektów dzielnicowych do Rad Dzielnic.

Przedstawienie informacji nt. Systemu Informacji Miejskiej - Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni, Małgorzata Kolesińska

Podczas prezentacji przedstawiona została historia i założenia obecnie funkcjonującego Systemu Informacji Miejskiej. Pani M. Kolesińska poinformowała także o trwających w jej dziale pracach nad odświeżeniem SIM-u (który początek miał 2005 r.) bądź też całkowitej zmianie oznaczeń. Prawdopodobnie w lutym koncepcja zmian zostanie przedstawiona prezydentowi Adamowiczowi. Radni opowiedzieli się w większości za pozostawieniem obecnego kształtu SIM-u, jednak z podjęciem prac nad uaktualnieniem nazewnictwa zgodnie z choćby podziałem administracyjnym Gdańska.

Gminny Program Rewitalizacji - Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, Barbara Zgórska

Przedstawiony został harmonogram prac na najbliższe miesiące dotyczący prac nad pozyskaniem dofinasowania od Marszałka Województwa Pomorskiego. Niezbędne jest przyspieszenie przygotowań: przeprowadzenie koniecznych uzgodnień, podpisanie umów i przerowadzenie konsultacji tak, by na kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjąć niezbędne dokumenty. Konsultacje społeczne będą prowadzone w lutym br.

Wszystkie materiały dotyczące przeprowadzenia konsultacji oraz współpracami z Radami Dzielnic zostaną do końca stycznia przedstawione przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz przekazane do Rad Dzielnic, w których prowadzona będzie rewitalizacja.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek

W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad dokumentem porządkującym wygląd przestrzeni lokalnych w Gdańsku. W pierwszej kolejności standardy wyglądu przestrzeni przygotowywane są dla dzielnic objętych rewitalizacją, następnie sukcesywnie dokument będzie obejmował kolejne dzielnice miasta. Prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego miesiąca. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska poprosiła radnych, by brali po uwagę wypracowane założenia w kontekście choćby projektów składanych do budżetu obywatelskiego.

Przygotowała: Sylwia Betlej

Aktualności

Wyprzedaż Garażowa na Dzielnicy Piecki-Migowo

Zarząd 2020-06-27 12:36

Serdecznie zapraszamy do przyjścia ze swoimi "skarbami" na plac przy zbiegu ulic Bulońska/Rakoczego w niedzielę 28.06.2020


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon ulic Piekarniczej i Lema"

Przewodniczący Rady 2020-06-26 16:54

Zachęcamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku" (nr 1851). Rada Dzielnicy Piecki-Migowo będzie opiniować projekt planu na najbliższej sesji.


XII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-06-25 22:54

Zwołuję w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Poli Gojawiczyńskiej 10)


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego

Przewodniczący Rady 2020-06-15 08:54

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca br., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy.


XI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-05-28 22:04

Zwołuję w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w sali konferencyjnej przy kościele pw. Bożego Ciała (ul. Piecewska 9)


2020-05-26 10:30

Dzień Matki na Dzielnicy Piecki-Migowo

2020-05-26 10:16

Ze względu na pandemię i ograniczone możliwości spotkania, nie możemy osobiście złożyć życzeń naszym mieszkankom, obchodzącym dziś Dzień Matki.


Paczki żywnościowe dlo podopiecznych Zespołu Charytatywnego

2020-05-11 20:21

We wtorek dostarczyliśmy paczki żywnościowe do podopiecznych Zespołu Charytatywnego Parafia Bożego Ciała w Gdańsku 🙂


Informacje

"Mistrz". Nie żyje Ryszard Zieniawa - wielokrotny mistrz Polski, wybitny trener judo

Zarząd 2020-05-16 20:51

Żegnamy naszego mieszkańca z dzielnicy, trenera i wieloletniego opiekuna młodzieży...

 


Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

2020-03-19 07:44

Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

Jeśli w czasie epidemicznym masz problem z zapewnieniem sobie żywności, potrzebujesz takiego wsparcia, zadzwoń pod numer kom.:
500 218 337 (czynny w ciągu dnia)


Znaleziono Klucze

2019-11-18 16:10

Znaleziono klucze przy tablicy Rady Dzielnicy na ul. Warneńskiej.


Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.