Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

Zarząd 2017-01-24

Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic w dniu 11.01.2017 r.

Dyskusja i wolne wnioski

Agnieszka Bartków, Rada Dzielnicy Orunia-św.Wojciech-Lipce - wniosek o zmianę podziału administracyjnego miasta i powołanie komisji w tej sprawie.

Odp.: Paweł Kordowski - prośba o zgłoszenie tego tematu jako wniosek na kolejne spotkanie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

Piotr Lachowski, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice - prośba o omówienie na Kolegium regulaminu opłat dla Rad Dzielnic korzystania z obiektów sportowych.

Krzysztof Nowotarski, Rada Dzielnicy Kokoszki - prośba o zaproszenie Zarządu Dróg i Zieleni oraz Straży Miejskiej na kolejne Kolegium w celu omówienia kwestii odśnieżania chodników.

Przemysław Malak, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo - prośba do innych Rad Dzielnic o podejmowanie uchwał w sprawie przekazywania kwot pozostałych w budżecie obywatelskim po wyborze projektów dzielnicowych do Rad Dzielnic.

Przedstawienie informacji nt. Systemu Informacji Miejskiej - Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni, Małgorzata Kolesińska

Podczas prezentacji przedstawiona została historia i założenia obecnie funkcjonującego Systemu Informacji Miejskiej. Pani M. Kolesińska poinformowała także o trwających w jej dziale pracach nad odświeżeniem SIM-u (który początek miał 2005 r.) bądź też całkowitej zmianie oznaczeń. Prawdopodobnie w lutym koncepcja zmian zostanie przedstawiona prezydentowi Adamowiczowi. Radni opowiedzieli się w większości za pozostawieniem obecnego kształtu SIM-u, jednak z podjęciem prac nad uaktualnieniem nazewnictwa zgodnie z choćby podziałem administracyjnym Gdańska.

Gminny Program Rewitalizacji - Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, Barbara Zgórska

Przedstawiony został harmonogram prac na najbliższe miesiące dotyczący prac nad pozyskaniem dofinasowania od Marszałka Województwa Pomorskiego. Niezbędne jest przyspieszenie przygotowań: przeprowadzenie koniecznych uzgodnień, podpisanie umów i przerowadzenie konsultacji tak, by na kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska przyjąć niezbędne dokumenty. Konsultacje społeczne będą prowadzone w lutym br.

Wszystkie materiały dotyczące przeprowadzenia konsultacji oraz współpracami z Radami Dzielnic zostaną do końca stycznia przedstawione przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz przekazane do Rad Dzielnic, w których prowadzona będzie rewitalizacja.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek

W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad dokumentem porządkującym wygląd przestrzeni lokalnych w Gdańsku. W pierwszej kolejności standardy wyglądu przestrzeni przygotowywane są dla dzielnic objętych rewitalizacją, następnie sukcesywnie dokument będzie obejmował kolejne dzielnice miasta. Prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego miesiąca. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska poprosiła radnych, by brali po uwagę wypracowane założenia w kontekście choćby projektów składanych do budżetu obywatelskiego.

Przygotowała: Sylwia Betlej

Aktualności

Z Mikołajem na sportowo

Zarząd 2019-12-09 00:05

Zapraszamy wszystkie 6-latki z przedszkoli z Dzielnicy Piecki-Migowo do Szkoły Podstawowej nr 1

12 grudnia br. czwartek w godzinach 9:30 - 10:30
Mikołaj na Dzielnicy Piecki-Migowo

Zarząd 2019-12-06 23:45

Dzielnicowe Mikołaje rozdawali drobne prezenty


Zajęcia "Gimnastyka 50+"

2019-12-03 23:10

Przypominamy, że w Szkole Podstawowej nr 2 cały czas trwają zajęcia "Gimnastyka 50+"
Zapraszamy w każdy wtorek i piątek od godz. 19.30


Zajęcia sfinansowane ze środków
Rada Dzielnicy Piecki-Migowo


Graffiti na Dzielnicy

2019-11-30 08:26

Graffiti na Dzielnicy Piecki-Migowo na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2
Historia powstania: od pomysłu po efekt końcowy


VII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2019-11-14 22:54

Zwołuję w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady VII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


VI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2019-09-26 23:54

Zwołuję w dniu 3 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady VI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Zmarł Radny Wiktor Jesionek

Przewodniczący Rady 2019-08-30 23:54

Z przykrością informujemy, iż 28 sierpnia br. zmarł Wiktor Jesionek - Radny Dzielnicy Piecki-Migowo od 2015 roku. Łączymy się w bólu z rodziną i składamy szczere kondolencje.


V sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2019-08-14 22:54

Zwołuję w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady V sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Informacje

Znaleziono Klucze

2019-11-18 16:10

Znaleziono klucze przy tablicy Rady Dzielnicy na ul. Warneńskiej.


Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.


Gdańsk lubi jarmarki, jarmarki lubią Gdańsk. Najbliższy - już teraz, w ten weekend

Zarząd 2016-10-07 01:40

Zapraszamy na Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, Jarmark Rękodzieła i Rzemiosła, w ramach którego odbędą się między innymi bezpłatne zajęcia decoupage, muzyka na żywo, degustacje, kino 7D, fotobudka i wiele innych atrakcji.


Gdańscy seniorzy świętują cały miesiąc

Zarząd 2016-10-05 01:20

W Gdańsku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który na świecie obchodzony jest 1 października, świętowany jest nie jeden dzień, a cały miesiąc. Konsultacje medyczne, koncerty, wykłady, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i wiele więcej propozycji przygotowano w październiku właśnie z myślą o najstarszych mieszkańcach. Październik w Gdańsku należy do seniorów, a co czwarty mieszkaniec naszego miasta znajduje się w wieku emerytalnym.