XX Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2017-04-12

Zwołuję w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 18.00 obrady XX Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr XX/…/2017 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w roku 2016 (podstawa prawna: §39 Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo).
 9. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2016 (podstawa prawna: §16 ust. 5 Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo).
 10. Informacja w sprawie realizacji uchwały budżetowej.
 11. Informacje dot. Budżetu Obywatelskiego 2018.
 12. Informacja Zarządu Dzielnicy z działalności w okresie od poprzedniej sesji Rady.
 13. Informacje Przewodniczącej Rady Dzielnicy:
  1. o zmianie Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25.04.2017 r.
  2. o szkoleniu dot. samorządu terytorialnego
  3. o terminie sesji Rady Dzielnicy w maju i czerwcu
 14. Komunikaty i inne informacje.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Alicja Chorzelska-Pytlak

Aktualności

Pchli Targ Piecki Migowo

2021-07-14 07:52

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


XIX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-06-23 16:54

Zwołuję w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 18:00 obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w salce konferencyjnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Myśliwska 25)


Pchli Targ Piecki Migowo

2021-06-21 08:46

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Pchli Targ Piecki Migowo

2021-05-16 19:22

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na Pchli Targ, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Rodzinne Podchody 30.05.2021

2021-05-12 07:32

Zapraszamy na RODZINNE PODCHODY PIECKI-MIGOWO

30.05.2021 - start i meta plac przy ulicach Bulońska/Powstania Styczniowego

na terenie Pchlego Targu


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2020 roku.


Zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021

Przewodniczący Rady 2021-04-08 15:44

Przedstawiamy zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021, które wpłynęły do Rady Dzielnicy wraz z informacją, które zostały zaakceptowane podczas ostatniej sesji.


Wielkanoc 2021

2021-04-02 23:35

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i nadziei.

Niech ten czas będzie okresem wzajemnej życzliwości, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodadzą nam otuchy

i pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności.

Radni Dzielnicy Piecki-Migowo