Zadbaj o swoje bezpieczeństwo ekonomiczne!

Zarząd 2017-05-06

Masz problemy finansowe? Nie wiesz gdzie udać się po pomoc, kiedy zalegasz z czynszem? Boisz się spotkania z komornikiem? Zrób pierwszy krok, na drodze bezpieczeństwa ekonomicznego i skorzystaj z bezpłatnych porad. Od 8 do 12 maja na terenie całego miasta, w różnych instytucjach, odbywać się będzie Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do udziału w innowacyjnym ogólnomiejskim wydarzeniu organizowanym w ramach wdrażania Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz kampanii informacyjnej "Bądź rozważny. Nie daj się oszukać". Akcja ma charakter edukacyjny, a jej najważniejszym celem jest zwiększenie świadomości prawnej gdańszczan oraz pokazanie skutecznych sposobów, jak nie dać się oszukać i jak poradzić sobie z zadłużeniami. Istotne jest również szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz wypromowanie odpowiedzialnej postawy przy korzystaniu z powszechnie dostępnych usług finansowych.

W Domu Sąsiedzkim Piecki-Migowo w środę, 10 maja, w godz. 10:00-14.00 odbedą się spotkania, warsztaty, wykłady: Policjantów, Pracowników Socjalnych, Prawników, Przedstawicieli Domów Sąsiedzkich.

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD, Szczegółowe informacje: www.gdansk.pl/bezpieczeństwo

Dla wszystkich zainteresowanych Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało szereg propozycji:

Gdańskie Centrum Świadczeń - Dział Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 9, I piętro - pok. 103:

Gdańskie Centrum Świadczeń - udzielanie informacji dotyczącej: świadczeń wypłacanych przez GCŚ (dedykowanym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) oraz ustawowych działań podejmowanych wobec osób zobowiązanych do alimentacji, które nie wywiązują się z tego obowiązku (cel: pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i planowanych zmian). Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00, środa w godz. 8:00-17:00

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości spełnienia zobowiązań w formie świadczenia rzeczowego (tzw. odpracowanie zadłużenia), rozłożenia na raty, zamiany lokalu. Wyjaśnianie kwestii związanych z procedurami wypowiedzenia umowy najmu, postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach o zapłatę i eksmisje. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00, środa w godz. 8:00-17:00

Wojewódzki Urząd Pracy - "Jak nie dać się oszukać szukając pracy" - udzielanie porad z zakresu bezpiecznych wyjazdów za granicę za pośrednictwem EURES oraz w zakresie bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia. Poniedziałek oraz piątek w godz. 8:00-15:00

Urząd Komunikacji Elektronicznej - "Wiem co podpisuję" - udzielanie informacji na temat nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wskazywanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy - odstąpienie od umowy, reklamacja. Poniedziałek oraz wtorek w godz. 8:00-15:00

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i KRUK S.A. - możliwość zarejestrowania się w serwisie infoKonsument.pl -Każda osoba będzie mogła bezpłatnie sprawdzić: jakie informacje na jej temat znajdują się w BIG, kto sprawdzał informacje na jej temat w ciągu ostatniego roku w biurze informacji gospodarczej ERIF oraz będą mogli sprawdzić rzetelność płatniczą wybranych przedsiębiorców. Wtorek oraz środa w godz. 9:00-16:00

Zapraszamy:

  • na dyżury Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ul. Wały Jagiellońskie 1 (pok. nr 103 A na parterze) w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00-16:00 oraz środę w godz. 10:00-17:00,
  • na Dni Otwarte Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-16:00) prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
  • do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Polanki 76a (poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8:00-15 00 oraz wtorek godz. 13:00-20:00),
  • do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów zadłużeń, świadczonych w 9 punktach MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 320 53 55 (kontakt od godz. 7:30 do 15:30) oraz 9 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach tematycznej ustawy o takim wsparciu. Pomoc dotyczy tylko osób kwalifikujących się do niej, w ramach ustawowych przepisów. Szczegóły na stronie: mopr.gda.pl w punkcie: nieodpłatna pomoc prawna,
  • na dyżury policjantów z Komendy Miejskiej Policji oraz pracowników socjalnych i prawników MOPR w Domach Sąsiedzkich (10 maja, w godz. 10:00-14:00) przy ulicach: Hożej 14, Marynarki Polskiej 15, Jaśkowej Dolinie 105 oraz Nowych Ogrodach 35,
  • na spotkania o bezpieczeństwie ekonomicznym z przedstawicielami Pomorskiej Izby Adwokackiej w Domach Sąsiedzkich (ul. Stajenna 3: 9 oraz 11 maja w godz. 11:00-12:30, 10 maja w godz. 15:00-17:00; ul. Północna 5: 9 maja w godz. 15:00-17:00; ul. Jaśkowa Dolina 7: 9 maja w godz. 14:00-16:00; ul. Zakopiańska 40: 10 maja w godz. 12:00-14:00; Al. Grunwaldzka 5: 11 maja w godz. 10:00-12:00; ul. Tysiąclecia 13 a: 11 maja w godz. 14:00–16:00)
  • na dyżur Straży Miejskiej w Domu Sąsiedzkim "Gościnna Przystań" na Oruni przy ul. Gościnnej 14 (wtorek w godz. 15:00-17:00)

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER przy ul. Lęborskiej 3 b

W dniu 9 maja w godz. 11:00-14:00 punkty konsultacyjne będą prowadzone przez:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy - doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej.

Doradców STARTERA:

  • Anna Austen-Palicka - doradztwo prawne z zakresu zabezpieczenia biznesu,
  • Krzysztof Chomicz - doradztwo z zakresu rozwijania biznesu oraz unikania kryzysu w firmie,
  • Agnieszka Płoska - doradztwo w zakresie crowdfundingu.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (godz. 9:00-12:00) - udzielanie porad prawno-finansowych dotyczących spłaty zobowiązań finansowych i informacja o działających ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które na co dzień udzielają tego typu porad.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA (godz. 10:30-15:00) - udzielanie darmowych konsultacji dla osób indywidualnych z zakresu zarządzania finansami i ochrony przed wyłudzeniami. Będą prezentowane rozwiązania z zakresu skutecznego zabezpieczenia własnego numeru PESEL przed oszustami i wyłudzeniami. Na stoisku przedstawione zostaną narzędzia, które umożliwiają włączenie specjalnych alertów informujących że ktoś posłużył się naszym numerem PESEL, sprawdzenie, czy nie zostaliśmy dopisani jako dłużnicy do Krajowego Rejestru Długów BIG SA oraz weryfikację wiarygodności finansowej swojego pracodawcy, biura podróży, dewelopera. Udzielanie konsultacji dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania finansami i ochrony przed wyłudzeniami. Każda zainteresowana firma będzie mogła bezpłatnie sprawdzić, czy nie została dopisana do bazy KRD BIG SA. Udzielanie porad na temat, jak przyspieszyć terminy płatności za swoje usługi, jak skutecznie rozmawiać z dłużnikami, w jaki sposób poprawić płynność finansową w firmie, czy zaoszczędzić na działaniach windykacyjnych nie psując relacji z klientami.

Wydarzenia towarzyszące:

Spotkanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze spółdzielniami mieszkaniowymi

W poniedziałek 8 maja w godz. 12.00-14:00 w siedzibie MOPR przy ul. Leczkowa 1A odbędzie się wspólne spotkanie MOPR oraz spółdzielni mieszkaniowych i Centrów Pracy Socjalnej na temat obligacji społecznych jako nowatorskiej metody przeciwdziałania zadłużeniom mieszkaniowym oraz dostępnych form wsparcia przez MOPR dla osób posiadających zadłużenia.

Pokazy filmów tematycznych w Mediatece w Europejskim Centrum Solidarności

W dniach 8-12 maja w godz. 12:00-14:30 w Mediatece w Europejskim Centrum Solidarności przy Pl. Solidarności 1 Fundacja Edukacyjna OdiTK zorganizuje spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych poświęcone zagadnieniom społeczno-ekonomicznym połączone z pokazem filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych tej tematyce oraz dyskusją z udziałem eksperta.

Seminarium Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Starterze

W dniu 11 maja w godz. 10:30-14:00 w siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER przy ul. Lęborskiej 3b odbędzie się spotkanie podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki badania "Życie finansowe młodych Polaków", zrealizowanego przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych we współpracy z BIG InfoMonitor połączony z panelem dyskusyjnym przedstawicieli Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

Inauguracja kampanii nieskradzione.pl dotyczącej dbania o dane zawarte w dowodzie osobistym

Mając na uwadze rosnącą skalę zagrożeń związanych z kradzieżą tożsamości, Biuro Informacji Kredytowej wraz Komendą Główną Policji prowadzą od 2015 roku ogólnopolską akcję edukacyjną Nieskradzione.pl. Celem akcji jest uświadomienie wszystkim Polakom, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby uniknąć bardzo nieprzyjemnych konsekwencji kradzieży tożsamości. Od 11 maja każda osoba odbierająca dowód osobisty w Urzędzie Miejskim w Gdańsku otrzyma informację, jak chronić swoje dokumenty i swoją tożsamość. Zgłoszenia w sprawie utraty dowodu osobistego przyjmowane są w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trzech lokalizacjach: ul. Partyzantów 74, ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz ul. Wilanowska 2. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nieskradzione.pl - to zbiór uporządkowanych porad i podpowiedzi oraz proste patenty na bezpieczeństwo na co dzień. Zainteresowani znajdą na stronie m.in. możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą danych osobowych oraz zastrzegania zagubionego dowodu osobistego, również poza granicami kraju.

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorców - Pracodawcy Pomorza

W dniu 12 maja w godz. 10:00-11:30 w siedzibie Pracodawców Pomorza przy Al. Zwycięstwa 24 odbędzie się spotkanie na temat bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorców, wykład poprowadzi pan Jan Zacharewicz - Przewodniczący sekcji doradztwa biznesowego i prawnego Pracodawców Pomorza.

Aktualności

Wyprzedaż Garażowa na Dzielnicy Piecki-Migowo

Zarząd 2020-06-27 12:36

Serdecznie zapraszamy do przyjścia ze swoimi "skarbami" na plac przy zbiegu ulic Bulońska/Rakoczego w niedzielę 28.06.2020


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon ulic Piekarniczej i Lema"

Przewodniczący Rady 2020-06-26 16:54

Zachęcamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku" (nr 1851). Rada Dzielnicy Piecki-Migowo będzie opiniować projekt planu na najbliższej sesji.


XII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-06-25 22:54

Zwołuję w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Poli Gojawiczyńskiej 10)


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego

Przewodniczący Rady 2020-06-15 08:54

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca br., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy.


XI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-05-28 22:04

Zwołuję w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w sali konferencyjnej przy kościele pw. Bożego Ciała (ul. Piecewska 9)


2020-05-26 10:30

Dzień Matki na Dzielnicy Piecki-Migowo

2020-05-26 10:16

Ze względu na pandemię i ograniczone możliwości spotkania, nie możemy osobiście złożyć życzeń naszym mieszkankom, obchodzącym dziś Dzień Matki.


Paczki żywnościowe dlo podopiecznych Zespołu Charytatywnego

2020-05-11 20:21

We wtorek dostarczyliśmy paczki żywnościowe do podopiecznych Zespołu Charytatywnego Parafia Bożego Ciała w Gdańsku 🙂


Informacje

"Mistrz". Nie żyje Ryszard Zieniawa - wielokrotny mistrz Polski, wybitny trener judo

Zarząd 2020-05-16 20:51

Żegnamy naszego mieszkańca z dzielnicy, trenera i wieloletniego opiekuna młodzieży...

 


Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

2020-03-19 07:44

Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

Jeśli w czasie epidemicznym masz problem z zapewnieniem sobie żywności, potrzebujesz takiego wsparcia, zadzwoń pod numer kom.:
500 218 337 (czynny w ciągu dnia)


Znaleziono Klucze

2019-11-18 16:10

Znaleziono klucze przy tablicy Rady Dzielnicy na ul. Warneńskiej.


Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.