Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo kadencji 2019-2024

Zarząd 2019-04-18

Decyzją Radnych III kadencji Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo działa w 4-osobowym składzie:

Łukasz Świacki - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Radosław Nowak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Grzegorz Giżewski - Członek Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Aneta Kramek - Członek Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo