XI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2020-05-28

Zwołuję w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w sali konferencyjnej przy kościele pw. Bożego Ciała (ul. Piecewska 9)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2019.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2019.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/12/2019 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy Piecki-Migowo.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego i Członka Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 13. Dyskusja na temat stanu realizacji budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2020.
  • wykorzystanie rezerwy na cele związane z epidemią koronawirusa COVID-19,
  • projekty inwestycyjne.
 14. Informacja na temat stanu realizacji projektu parku wypoczynkowo-rekreacyjnego (tzw. parku Uphagenów) przy ul. Piecewskiej.
 15. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2019.
 16. Dyskusja na temat sposobów weryfikacji jakości projektów składanych do budżetu Rady Dzielnicy.
 17. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 18. Komunikaty i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski

Informacje

"Mistrz". Nie żyje Ryszard Zieniawa - wielokrotny mistrz Polski, wybitny trener judo

Zarząd 2020-05-16 20:51

Żegnamy naszego mieszkańca z dzielnicy, trenera i wieloletniego opiekuna młodzieży...

 


Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

2020-03-19 07:44

Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan!

Jeśli w czasie epidemicznym masz problem z zapewnieniem sobie żywności, potrzebujesz takiego wsparcia, zadzwoń pod numer kom.:
500 218 337 (czynny w ciągu dnia)


Znaleziono Klucze

2019-11-18 16:10

Znaleziono klucze przy tablicy Rady Dzielnicy na ul. Warneńskiej.


Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.