Zmiany w Zarządzie Dzielnicy Piecki-Migowo

Zarząd 2020-08-11

W związku z rezygnacją Radosława Nowaka z mandatu Radnego Dzielnicy na XI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w dniu 04.06.2020 r. zostały dokonane zmiany w Zarządzie Dzielnicy Piecki-Migowo. Na nowe funkcje powołani zostali:

Grzegorz Giżewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Katarzyna Sulewska - Członek Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo