Zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021

Przewodniczący Rady 2021-04-08

Przedstawiamy zestawienie wniosków budżetowych na rok 2021, które wpłynęły do Rady Dzielnicy wraz z informacją, które zostały zaakceptowane podczas ostatniej sesji.