Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-04-30

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2020 roku.