XIX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2021-06-23

Zwołuję w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 18:00 obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w salce konferencyjnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Myśliwska 25)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2020.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2020.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022.
 9. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski