Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego - zmiana terminu

Przewodniczący Rady 2021-10-07

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego zostaje przełożone na piątek, 8 października br., o godz. 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy.

Głównym tematem spotkania będzie zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku".