Tenis stołowy dla mieszkańców

2022-07-06

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zapraszają mieszkańców do gry w tenisa stołowego.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓW TENISOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GDAŃSKU

 1. Stoły do tenisa stołowego w SP2 udostępniane w godzinach pozalekcyjnych są zarządzane przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły lub koordynatora z ramienia Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 2. Wchodząc do szkoły wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 3. Wstęp na obiekt i rozliczenie czasu pobytu w strefie odbywa się na podstawie czasu zegarowego. Korzystanie ze stołów jest bezpłatne.
 4. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 18.00 – 20.00. Obowiązują zapisy, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy ruszają 6 dni przed i kończą się na 1 godzinę przed danym terminem. 
 5. Na zajęcia przychodzimy z własnym sprzętem do gry: paletki i piłeczki.
 6. Przy korzystaniu z zajęć przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z zajęć tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 8. Przed przystąpieniem do gry należy sprawdzić stan stołów i siatek. W przypadku uszkodzeń należy zgłosić ten fakt opiekunowi zajęć. Za rzeczy zniszczone odpowiada osoba korzystająca ze stołów.
 9. Przy korzystaniu ze stołów nie wolno:

          a) przestawiać, siadać oraz stawać na nich, a także stawiać różnych przedmiotów i rzeczy,

          b) uderzać o stół rakietką i innymi przedmiotami,

          c) przeszkadzać w grze innym użytkownikom.

 1. Przy stole do tenisa stołowego przebywać mogą maksymalnie 4 osoby.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać grę i powiadomić opiekuna zajęć.
 3. Zgodnie z Regulaminem SP2 zabrania się wnoszenia i spożywania na sali i w sanitariatach napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 4. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie powiadomić opiekuna zajęć.
 5. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu korzystania ze stołów nie będą rozpatrywane.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązują się przestrzegać poleceń obsługi.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z ramienia Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie zmianę niniejszego regulaminu.

Agnieszka Gajewska

Grzegorz Giżewski

Piotr Kłos

Zapisy: www.frespo.pl/event/100/tenis-stolowy-w-sp2

Kontakt: Grzegorz Giżewski 609-475-790

E-mail: tenisstolowysp2@op.pl

 

Jak się zapisać, któtki przewodnik:

Zapisy ruszają 6 dni przed i kończą się 1h przed danym terminem pierwszy raz - rejestracja na stronie frespo.pl (jako gracz ) następnie - Szukaj treningów i rogrywek DYSCYPLINA - tenis stołowy wybieramy - Tenis stołowy w SP2 Gdańsk, tenisstolowysp2 ZAPISY zapisz się ( OSOBNO NA 18-19 I 19-20 )