Tenis stołowy dla mieszkańców

2023-01-01

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zapraszają mieszkańców do gry w tenisa stołowego.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓW TENISOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GDAŃSKU

 1. Stoły do tenisa stołowego w SP2 udostępniane w godzinach pozalekcyjnych są zarządzane przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły lub koordynatora z ramienia Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 2. Wchodząc do szkoły wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.
 3. Wstęp na obiekt i rozliczenie czasu pobytu w strefie odbywa się na podstawie czasu zegarowego. Korzystanie ze stołów jest bezpłatne.
 4. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. 18.00 – 20.00. Obowiązują zapisy, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy ruszają 6 dni przed i kończą się na 1 godzinę przed danym terminem. 
 5. Na zajęcia przychodzimy z własnym sprzętem do gry: paletki i piłeczki.
 6. Przy korzystaniu z zajęć przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z zajęć tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 8. Przed przystąpieniem do gry należy sprawdzić stan stołów i siatek. W przypadku uszkodzeń należy zgłosić ten fakt opiekunowi zajęć. Za rzeczy zniszczone odpowiada osoba korzystająca ze stołów.
 9. Przy korzystaniu ze stołów nie wolno:

          a) przestawiać, siadać oraz stawać na nich, a także stawiać różnych przedmiotów i rzeczy,

          b) uderzać o stół rakietką i innymi przedmiotami,

          c) przeszkadzać w grze innym użytkownikom.

 1. Przy stole do tenisa stołowego przebywać mogą maksymalnie 4 osoby.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać grę i powiadomić opiekuna zajęć.
 3. Zgodnie z Regulaminem SP2 zabrania się wnoszenia i spożywania na sali i w sanitariatach napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 4. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i organizacją zajęć należy niezwłocznie powiadomić opiekuna zajęć.
 5. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu korzystania ze stołów nie będą rozpatrywane.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązują się przestrzegać poleceń obsługi.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z ramienia Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie zmianę niniejszego regulaminu.

Agnieszka Gajewska

Grzegorz Giżewski

Piotr Kłos

Zapisy: www.frespo.pl/event/100/tenis-stolowy-w-sp2

Kontakt: Grzegorz Giżewski 609-475-790

E-mail: tenisstolowysp2@op.pl

 

Jak się zapisać, któtki przewodnik:

Zapisy ruszają 6 dni przed i kończą się 1h przed danym terminem pierwszy raz - rejestracja na stronie frespo.pl (jako gracz ) następnie - Szukaj treningów i rozgrywek DYSCYPLINA - tenis stołowy wybieramy - Tenis stołowy w SP2 Gdańsk, tenisstolowysp2 ZAPISY zapisz się (osobno na 18.00-19.00 i 19.00-20.00)

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH - WZÓR

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…..................................................................................

w bezpłatnych zajęciach tenisa stołowego organizowanych przez Radę Dzielnicy Piecki-Migowo w Szkole Podstawowej nr 2

Dzień i godzina zajęć: środa od 18.00-20.00

…...........................................................   ….......................................................

Nazwisko i imię ojca                                            Nazwisko i imię matki

ew. opiekun prawny                                                ew. opiekun prawny

 

…......................................................... …......................................................

podpis                                                                                   podpis 

Aktualności

XXVII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-01-26 18:54

Zwołuję w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Nabór wniosków do sfinansowania z budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w 2023 roku

2023-01-02 08:04

Zapraszamy do składania wniosków do sfinansowania z budżetu Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w 2023 roku 


Tenis stołowy dla mieszkańców

2023-01-01 06:00

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zapraszają mieszkańców do gry w tenisa stołowego.


Życzenia świąteczne i noworoczne

Przewodniczący Rady 2022-12-23 18:24

Drodzy Mieszkańcy! Życzymy Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023!


XXVI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2022-12-21 18:54

Zwołuję w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo

2022-12-14 19:43

Zapraszamy na kolejny ostatni w tym roku Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo w gościnne progi Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej 


Choinka na Dzielnicy

2022-12-02 21:59

W piątek 9 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy na oficjalne "odpalenie" dzielnicowej choinki.


Mikołajkowe spotkanie z iluzjonistą

2022-12-01 22:03

Wraz z Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II zapraszamy dzieci na Mikołajkowe spotkanie z iluzjonistą