XXIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2022-06-22

Zwołuję w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 18:00 obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w salce konferencyjnej przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Myśliwska 25)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2022.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2021.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2021.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023.
 11. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski