XXVII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-01-26

Zwołuję w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany trasy linii autobusowych nr 127 i 168.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia linii tramwajowej z krańcówki Brętowo PKM do pętli Stogi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Piecki-Migowo dot. kontroli realizacji budżetu za rok 2022.
 8. Dyskusja na temat priorytetów budżetowych na rok 2023.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.
 10. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski