XXVIII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-03-02

Zwołuję w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem i wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2023.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej w mieście Gdańsku".
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzeszcz Górny - park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego w mieście Gdańsku".
 11. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz ZakrzewskiAktualności

XXIX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-03-21 16:54

Zwołuję w dniu 22 marca 2023 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo (obrady zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)


Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo

2023-03-12 18:19

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo i Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej zapraszają na Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo, czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


Robótki ręczne

2023-03-10 05:36

grupa #ARTy i zaprasza na piątkowe wspólne dzierganie do siedziby Rady Dzielnicy #PieckiMigowo w godz.17.15-19.00


Mobilny punkt zbiórki na rzecz pomocy Domu Samotnej Matki MONAR-MARKOT

2023-03-06 17:44

8 marca w godzinach 16.00 - 18.00 przy sklepie netto ul. Rakoczego organizujemy "Mobilny punkt zbiórki na rzecz pomocy Domu Samotnej Matki MONAR-MARKOT" 


XXVIII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-03-02 18:54

Zwołuję w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Zapraszamy na otwarte podsumowanie warsztatów poświęconych przyszłości dzielnicy Piecki - Migowo.

2023-02-16 09:23

Zapraszamy na otwarte podsumowanie warsztatów poświęconych przyszłości dzielnicy Piecki - Migowo.


Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo

2023-02-15 09:20

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo i Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej zapraszają na Pchli Targ na Dzielnicy Piecki-Migowo czyli kolejną dzielnicową wyprzedaż.


XXVII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-01-26 18:54

Zwołuję w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)