Giełda Płyt

2023-05-07

Giełda płyt oraz wszelkich wydawnictw związanych z muzyką

(winyle, CD, kasety, koncerty na DVD, plakaty, książki e.c,t.)

Giełda płyt oraz wszelkich wydawnictw związanych z muzyką

(winyle, CD, kasety, koncerty na DVD, plakaty, książki e.c,t.)

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Piecki - Migowo
(budynek Przychodni Morena - wejście od ul. Piecewskiej)
Termin - 27.05.2023
Godziny -11.00 - 14.00


Preferowany każdy rodzaj muzyki

Organizator: 513-031-119