XXXIII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-01-10

Zwołuję w dniu 24 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 18:00 obrady XXXIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Piecki-Migowo dot. kontroli realizacji budżetu za rok 2023.
  6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2024.
  7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Dzielnic Piecki-Migowo i Wrzeszcz Górny.
  8. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
  9. Komunikaty i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski