Organy

Organami Dzielnicy są: Rada oraz Zarząd.

 

RADA DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

Przewodniczący Rady Dzielnicy - Mateusz Zakrzewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy - Olga Strojny

 

ZARZĄD DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy - Łukasz Świacki

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - Grzegorz Giżewski

Członkowie Zarządu Dzielnicy -  Aneta Kramek i Katarzyna Sulewska